Adatkezelési tájékoztató

a Roll-Mi kerékpározást támogató és motiváló mobilalkalmazáshoz

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkében foglaltakra, az alábbiakban tájékoztatjuk Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a TRAM (Towards new Regional Action plans for sustainable for urban Mobility) projekt keretében megvalósuló, Roll-Mi elnevezésű, kerékpározást támogató és motiváló mobilalkalmazás megvalósítása keretében végzett adatkezelés egyes jellemzőiről.

Az adatkezelő személye:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata [székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.; telefon: +36 46 512 700; e-mail: gpdr@miskolc.hu (a továbbiakban: Adatkezelő)]

Adatvédelmi tisztviselőnk:

dr. Csillag Eszter, elérhetősége: e-mail cím: gdpr@miskolc.hu, telefonszám: +36208227008, cím: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3525 Miskolc Városház tér 8.

Adatfeldolgozó:

Miskolc Holding Zrt. [székhely: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.; telefon: +36 46 516 450; e-mail: info@miskolcholding.hu (a továbbiakban:Adatfeldolgozó)]

Adatfeldolgozó:

MIKOM Nonprofit Kft. [székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.; telefon: +36 46 503 500; e-mail: info@mikom.hu (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) ]

Az adatkezelés jogalapja:

Az Önkormányzat, mint adatkezelő által végzett adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az applikációba való regisztrálással kapcsolatos adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az érintett a regisztrációval hozzájárulását adja adatainak az adott célból történő kezeléséhez.

A hozzájárulást a felhasználó (az érintett) az applikáció letöltését követően, a honlapon történő regisztrációkor az adatkezelési tájékoztató/nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg.

Az adatkezelési tájékoztatót az érintett bármikor, a www.roll-mi.hu honlapon megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az applikációban az „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva elolvashatja, amellyel az Önkormányzat biztosítja a felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy részére az alkalmazáson belül, illetve e-mail fiókjára történő megküldéssel közlekedéssel kapcsolatos, tájékoztató jellegű információkat tartalmazó üzenetek kerüljenek megküldésre.

Érintettek:

A honlapon, illetve az applikációban regisztráló természetes személyek, valamint a 16. évet be nem töltött gyermek esetén a regisztrációját jóváhagyó szülő.

Kezelt adatok és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok és az adatkezelés célja a felhasználók részére egyedi hozzáférést biztosító profil létrehozása.

A felhasználó által a regisztráció során megadott személyes adatok az applikációban való regisztrációhoz, az applikáció használatához és a kihívásokban való részvételhez szükséges.

Az applikációban történő regisztráció során megadott adatok kerülnek kezelésre az applikáció használatával összefüggésben, amelyek a következők:

 • felhasználónév,
 • email cím,
 • születési idő,
 • név,
 • jelszó,
 • város,
 • 16 éven aluli gyermek esetén a szülő e-mail címe.

Gyermek regisztrálására vonatkozó speciális szabályok:

A GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerint a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Erre való tekintettel a 16. életévét be nem töltött gyermek regisztrációja esetén a regisztrációhoz az is szükséges, hogy a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy (szülő) a regisztrációt – annak a gyermek általi elindítását követő 24 órán belül – jóváhagyja. Ezért 16 éven aluli gyermek esetén a szülő e-mail címe és a jóváhagyás ténye is rögzítésre kerül.

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy nem a szülő adta meg a jóváhagyást a gyermek regisztrációjához, akkor azonnali hatállyal törölje a gyermek regisztrációját.

Csapat regisztrálására vonatkozó speciális szabályok:

Csapat regisztrálása esetén a csapatkapitány részére átadásra kerül a csapathoz csatlakozni kívánó személy felhasználóneve, és a csapatkapitány kapja meg a jogot a csapathoz csatlakozni kívánó személyek csatlakozásának jóváhagyására, illetve elutasítására, valamint az egyes csapattagok törlésére.

A csapattagok a csapat neve alatt a csapatot létrehozó csapatkapitány felhasználónevét látják. A csapatkapitány látja az általa létrehozott csapat valamennyi tagjának felhasználónevét.

Felhasználó helyzetére vonatkozó adatok:

A felhasználó helyének/helyzetének (az applikáció futtatásához használt eszköz) helyének kezelése (mentése) az úti cél eléréséhez szükséges útvonal kiajánlásához, illetve az applikáció használatához szükséges, mivel az elengedhetetlen a megtett távolság meghatározásához (kiindulási és érkezési pont, útvonal, sebesség stb.).

Regisztráció törlése:

A felhasználó bármikor jogosult egyéni, vagy csapathoz történő regisztrációját törölni. Törlés esetén a felhasználó személyes adatai, valamint az addig megtett eredményei kerülnek törlésre.

Az adatok törlésére a kérelem beérkezését követően az applikációban és a felhasználó eszközén azonnal sor kerül. A programban rögzített adatok törlésére 5 munkanapon belül kerül sor.

Amennyiben a felhasználó a kihívások során nyertesnek minősült és ezért nyereményben részesült, akkor adatai a program lezártát követő 5 év elteltével kerülnek törlésre.

Csapatból történő kilépés esetén a csapatból törlődnek a felhasználó adatai és elért eredményei.

A regisztráció törlése esetén a felhasználó készülékén tárolt személyes adatai is törlésre kerülnek.

Az adatkezelés megszűnhet a regisztráció felhasználó, a csapatregisztráció csapatkapitány vagy felhasználó általi törlésével, illetve az érintett regisztrációjának az Önkormányzat általi törlésével is.

Adatkezelési célok:

Adatkezelésre az alábbi célokból kerül sor:

 1. regisztráció (regisztrációnál megadott adatok)
 2. belépési jogosultság ellenőrzése (felhasználónév és jelszó, e-mail cím)
 3. csapatban való részvétel igazolása (csapatnév, felhasználónév)
 4. nyertes személyének megállapítása (név, felhasználónév, jelszó, megtett távolság, használt közlekedési eszköz, csapattagság, kategória)
 5. nyereményátadás (név, felhasználónév, jelszó, megtett távolság, használt közlekedési eszköz, csapattagság, kategória, e-mail cím)

A kihívás eredményét, vagyis a nyertesek nevét és felhasználónevét kategóriánként a www.roll-mi.hu  honlapon teszi közzé az Önkormányzat. A nyertesek emailen és az applikáción keresztül is értesítésre kerülnek. A nyertesek adatai a program végéig kerülnek a honlapon feltüntetésre.

A nyertes képmása erre vonatkozó külön megállapodás alapján kerül kezelésre az Önkormányzat által.

Weboldal, applikáció használata:

Az információtechnológiai adatkezelés a honlap/applikáció üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A honlap/applikáció látogatottságának méréséhez kezelt adatok a honlap/applikáció megtekintési gyakorisága.

Regisztráció nélküli felhasználás:

Amennyiben az applikációba regisztráció nélkül lép be a felhasználó, akkor minden belépés során felhasználónévként más, véletlenszerű karaktersorozat generálására kerül sor, amelyhez kapcsolódóan személyes adatok nem kerülnek rögzítésre.  

Amennyiben a felhasználó a készüléken bezárja az alkalmazást, vagy új készülékről lép be az applikációba, akkor mindig új anonim fiók jön létre a számára.

A felhasználó készülékén tárolt adatok:

A felhasználó által használt készüléken az applikációban eltárolásra kerülnek a felhasználó következő személyes adatai: a szerver által adott azonosító sorszáma, felhasználói neve, jelszava és szerepköre. Ennek eredményeképpen a következő belépéskor a felhasználó már úgy is be tud lépni az applikációba, hogy nincs internet kapcsolata.

A felhasználó azonosítója külön elmentésre kerül egy un. "session cookie"-ban, aminek eredményeképpen amíg nem jelentkezik ki az applikációból, addig az applikáció tárolja a belépési adatait.

Az applikáció használata során keletkező adatok:

Az applikáció használata során az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre és rögzítésre:

 • használt közlekedési mód (kerékpár, görkorcsolya, roller, pedelec),
 • az aktuális út egyéni teljesítménybe vagy csapat teljesítményébe számít be.
 • a felhasználó pillanatnyi sebessége (km/h-ban),
 • a térképen a felhasználó pillanatnyi helyzete,
 •  az indulás (az aznapi indulás és az applikáció elindítása) óta eltelt idő (óra:perc),
 • az indulás (az aznapi indulás és az applikáció elindítása) óta megtett távolság (km:m) és útvonal,
 • a felhasználó által a regisztráció óta megtett kumulált távolság (km:m),
 • az indulás óta - a megtett távolság alapján kalkulált - felhasznált energia és a megtakarított CO2 kibocsátás mértéke,
 • a felhasználó által megtett összes út száma és az applikáció elindítások száma,
 • a felhasználó által interaktív módon tett bejelentések a térképen megjelölve POI-kra.

Kihívás meghirdetése esetén az applikáció megjeleníti és rögzíti még a fentiek mellett:

 • az aktuális kihívás adott kategóriájában elért legmagasabb teljesített km-t
 • az aktuális út megkezdésekor (applikáció elindításakor) a felhasználó rangsorban elfoglalt helyét.

Adatkezelés jogalapja:

Az applikáció használata során az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti jogalap, az érintett hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a felhasználó az applikációban a „Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az „Adatvédelmi Nyilatkozat” alatti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció véglegesítésével adja meg.

A honlap és az applikáció látogatáselemzést lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének, illetve az applikáció letöltésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

Adattovábbítás:

A csapatba történő regisztráció esetén a regisztrációkor megadott adatok (felhasználónév) a csapatkapitány részére továbbításra kerülnek jóváhagyás céljából. A csapatkapitány felhasználói neve is továbbításra kerül a csapattagok részére a csapatba történő regisztráció visszaigazolásáról/elutasításáról való tájékoztatás során.

A fentieken kívül az adatokat harmadik félnek az Önkormányzat nem továbbítja, valamint más célra nem kezeli.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Önkormányzat adatfeldolgozóként a kerékpározást segítő és ösztönző applikáció üzemeltetésével, működtetésével összefüggésben a Miskolc Holding Zrt-t veszi igénybe. A Miskolc Holding Zrt. üzemelteti az applikációt, így az ehhez szükséges valamennyi személyes adatot kezeli tevékenységének ellátása során. Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység a regisztráció biztosítása és szerződéskötés, az applikáció működtetése, ideértve az applikációt felhasználó személyekkel történő kapcsolattartást, valamint az Általános Szerződési Feltételek szerinti szolgáltatások nyújtása.

Az adatfeldolgozó Miskolc Holding Zrt. az aktuálisan regisztrált felhasználók e-mail címlistáját havonta frissíti és levelező listába foglalva az Önkormányzat részére átadja.

Az egyes kihívások alkalmában az egyes kategóriák győzteseinek adatait elektronikus átadja az Önkormányzat részére a kihívás lezárását követő 2 munkanapon belül.

Az Önkormányzat adatfeldolgozóként a kerékpározást segítő és ösztönző alkalmazáshoz tartozó honlap üzemeltetésével, és folyamatos frissítésével összefüggésben a MIKOM Nonprofit Kft-t veszi igénybe. A MIKOM Nonprofit Kft. biztosítja a honlap frissítéséhez szükséges adattartalmat, mely keretében az Adatkezelő a honlapon történő közzététel érdekében az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátja az applikációban meghirdetett versenyek, kihívások helyezést elérő versenyzőinek felhasználónevét, amellyel az adott természetes személy regisztrálta magát az applikáció keretében.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege:

A regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Az applikáció alapfunkciói regisztráció nélkül is használhatók. Amennyiben a felhasználó nem ad engedélyt az applikáció részére helyzetének követésére, akkor az applikáció egyes funkciói nem lesznek használhatóak.

Adatok tárolásának módja:

A megadott személyes adatok és az applikáció használata során keletkező személyes adatok (felhasználó helyzete) elektronikusan, a honlapot/applikációt kiszolgáló szerveren (a Miskolc Holding Zrt-nél) kerülnek tárolásra. Az adatok biztonságos tárolása érdekében a Miskolc Holding Zrt. a szükséges technikai intézkedéseket megteszi.

A honlap felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím) nem kerülnek tárolásra.

Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a felhasználó által használt eszközön kerülnek eltárolásra. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

Adatkezelés időtartama:

A regisztrációnál megadott adatok a felhasználó általi törlésig kerülnek megőrzésre.

Amennyiben a felhasználó a regisztráció során megadott adatainak törlését kéri, az Önkormányzat haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli a regisztráció során birtokába került, az érintettre vonatkozó személyes adatokat a honlapról. Az érintett az applikációban maga jogosult az adatait törölni. Az érintett a honlapra vonatkozó törlési kérelmét az Önkormányzat elektronikus elérhetőségére (micikli@miskolc.hu) küldött emailben tudja előterjeszteni.

Amennyiben a felhasználó nem törli a regisztrációját akkor az adatok a program végétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre, amennyiben nincs indok azok hosszabb ideig történő megőrzésére.

Amennyiben a felhasználó valamelyik kihívást bármely kategóriában megnyerte, akkor adatai törlési rendelkezése esetén is a program végétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre.

Az applikáció használata során keletkezett adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli az Önkormányzat.

A kihívásban való részvétel során keletkezett adatokat a kihívás időtartama alatt, majd annak megszűnését követő 2 hónapig kezeli az Önkormányzat, azt követően törlésre kerülnek.

A honlap használata során keletkezett adatokat az Önkormányzat a böngészés idejéig kezeli.

A honlap felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a honlap használatának időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését a Miskolc Holding informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá.

A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig, tehát a honlap használatának időtartamáig kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését a Miskolc Holding Zrt. informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá.

A felhasználói név és jelszó a felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt a felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről a felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Miskolc Holding Zrt. informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

Az érintett jogai:

Tájékoztatáshoz való jog: A felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: A felhasználó kérelmére az Önkormányzat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, a felhasználó jogosult arra, hogy az Önkormányzat által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az Önkormányzat az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a felhasználó rendelkezésére bocsátja. A felhasználó által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt a felhasználó másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: A felhasználó kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: A felhasználó bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog: A felhasználó kérheti, hogy az Önkormányzat a személyes adatokat törölje, ha:

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha a felhasználó a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az Önkormányzat fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés:

 1. az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A felhasználó kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. bár az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de a felhasználó azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő felhasználót előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az Önkormányzat a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az Önkormányzat mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog: a felhasználó jogosult az általa az applikációban megadott és a felhasználás során keletkező személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az önkormányzattól elkérni. Jogosult kérni, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Önkormányzat.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben a felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Önkormányzat felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.

Panaszát az Önkormányzat adatvédelmi tisztviselőjénél is benyújthatja:

dr. Csillag Eszter

Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: +36 -20-822-7008

Panaszával a felhasználó az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha a felhasználó jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a felhasználó lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található a törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Adatvédelem, adatbiztonság:

Az Önkormányzat, a Miskolc Holding Zrt., valamint a MIKOM Nonprofit Kft. az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében az adatok biztonságáról, a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

Ennek érdekében Önkormányzat és Miskolc Holding a honlap és az applikáció eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, amellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Önkormányzat és Miskolc Holding titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Önkormányzat és Miskolc Holding meghatározott – honlap és applikáció működtetésében feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

A látogatottság mérésének és a honlap használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Miskolc Holding informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

Cookies:

A honlap úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan rövid bejegyzések egy speciális könyvtárban a számítógépen, amelyek információcserére vagy azok archiválásra szolgálnak. A honlaphoz használt cookie kizárólag a felhasználói fiók funkcionalitását szolgálja, így ez a honlap látogatásai között is megmarad. A cookie-funkció bármikor inaktiválható a böngésző beállításai alapján, és a már létrehozott cookie-k teljesen törölhetők. Az ezzel kapcsolatos részleteket a böngésző súgójában találja. Azonban a cookie-k szükségesek a honlapon található egyes funkciókhoz, és ezek leállítása hibás működéshez vezethet.