Roll-Mi Applikáció igénybevételének

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(hatályos: 2019. 10. 01.-től visszavonásig)

Szolgáltató adatai

Név:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím:

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Adószám:

15735605-2-05

Törzskönyvi azonosítószám:

745169 (a törzskönyvi nyilvántartást a Magyar Államkincstár vezeti)

Telefonszám:

E-mail:

Fax szám:

Tárhely szolgáltató, Üzemeltető:

Miskolc Holding Zrt.

(székhely: 3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.)

e-mail: webadmin@miskolcholding.hu

telefonszám: +36 46 516 451

Tartalom:

 1. Általános információk, fogalmak
 2. Az ÁSZF hatálya
 3. Elektronikus szerződéskötés és felhasználói regisztráció
 4. Felhasználói Fiók – bejelentkezés és törlés
 5. Jelszómódosítás, elfelejtett jelszó
 6. Az Applikáció igénybevétele
 7. Adatvédelem
 8. Értesítések
 9. Felelősség
 10. Szerződés megszüntetése
 11. Panaszkezelés
 12. Egyéb rendelkezések

1. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató

1. Általános információk

1.1. A TRAM egy multifunkcionális, interaktív és informatív, későbbiekben bővíthető és továbbfejleszthető kerékpározást támogató és motiváló mobilalkalmazás, amely a kerékpározáshoz, mint közlekedési módhoz releváns információt szolgáltat Miskolc Megyei Jogú Város területén.

Az alkalmazás célja a közösségépítés, a város életének mind jobbá tétele, az általános egészségi állapot javítása, a közlekedésből adódó környezetterhelés csökkentése, vagyis azt a célt szolgálja, hogy kedvező irányba módosuljon a város „modal splitje” és, elsősorban az egyéni gépjármű közlekedés terhére növekedjen a kerékpározók, rollerrel, ill. görkorcsolyával közlekedők száma.

Az alkalmazás időszakonként kihívást hirdet, amelynek keretében a legeredményesebb résztvevők nyereményben részesülnek.

Az applikáció Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, az üzemeltetést megbízásából a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő. Jelen ÁSZF valamennyi, a Roll-Mi mobil applikáció (a továbbiakban: Applikáció) igénybevételére irányuló szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF és annak mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadása nélkül. Amennyiben ezen ÁSZF-t és Adatkezelési Tájékoztatót az Applikációt letöltő személyek nem fogadják el, akkor nem jogosultak a regisztrációra és az Applikáció használatára.

1.3. Fogalmak

Felhasználó: az Applikáción keresztül regisztrált természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Felhasználói Fiók: jelenti azt a technikát, amellyel a Felhasználó kapcsolódni tud az Applikációhoz, azaz az információs szolgáltatáshoz. A Felhasználói Fiókhoz Felhasználónév és Jelszó szükséges. A Felhasználói Fiók a rendszerben való hitelesítést szolgálja.

Felhasználónév és Jelszó: A természetes személy Felhasználó által az applikáción keresztül megadott azonosítók, amelyek használatával az Applikáció, mint mobiltelefonos alkalmazás funkciói igénybe vehetők

Applikáció: mobileszközökre kifejlesztett, mobileszközökön működő applikáció (IT megoldás), amelyen keresztül a Felhasználó elvégezheti az Applikáció igénybevételéhez szükséges regisztrációt, illetve elérheti Felhasználói Fiókját és igénybe veheti a Szolgáltatást.

Mobileszköz: mobil adatforgalomra és mobilkommunikációra képes készülék, így különösen, de nem kizárólag okostelefon, phablet…stb.

Szolgáltató: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, aki a Mobil Applikáción keresztül elérhető Szolgáltatást nyújtja.

Szolgáltatás: A Szolgáltató az Applikáció segítségével kíván hozzájárulni a Miskolc Megyei Jogú Város fenntartható közlekedéséhez az Applikáció által kívánja széles körben vonzóbbá tenni a környezetkímélő városi közlekedési módokat. Ennek megfelelően az Applikációban regisztrált Felhasználók négy eszköz: kerékpár, roller, görkorcsolya vagy pedelec használata során az Applikáció rögzíti a megtett utat a Szolgáltató/Üzemeltető által meghirdetett versenyek/kihívások keretében.

Weboldal: www.roll-mi.hu

1.4. Szellemi Tulajdon

Az Applikáció és valamennyi kapcsolódó védjegy, szerzői jogi alkotás és egyéb – akár bejegyzett, akár be nem jegyzett – szellemi tulajdon (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon) tulajdonosa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint szolgáltató. A Felhasználók az Applikációt a Szellemi Tulajdon maximális tiszteletben tartásával jogosultak használni. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, logóra, márkajelre, márkanévre, fényképre, szövegre, grafikára, adatbázisra.

1.5. Az Applikáció díjmentesen vehető igénybe, kizárólag nem üzletszerű módon és célra, a jelen ÁSZF szerint. Az Applikáció funkcióit a regisztrált Felhasználók jogosultak használni.

2. ÁSZF hatálya

2.1. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, az Applikációt igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató és az Üzemeltető közötti jogviszony feltételeit külön szerződés tartalmazza.

2.2. A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. 16 éven aluli felhasználók esetében a regisztráció érvényességéhez a szülői felügyelet gyakorlására jogosult jóváhagyása szükséges.

2.3. Az ÁSZF időbeli hatálya: az ÁSZF 2019.10.01. napjától kezdődően visszavonásig hatályos.

2.4. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. Az Applikáció Felhasználói az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Applikációval kapcsolatos jogvitáikra a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk a magyar jog alapján.

2.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et vagy az Applikáció működését belátása szerint egyoldalúan, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül módosítsa, vagy az Applikáció működését megszüntesse azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket, illetve a megszüntetésről vagy módosításról szóló tájékoztatót a Weboldalon közzéteszi.

3. Elektronikus szerződéskötés és felhasználói regisztráció

3.1. Felhasználó és a Szolgáltató között az Applikáció igénybevételére vonatkozóan a szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, az Applikációban regisztrált és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levélben a regisztrációt visszaigazolta. 16 éven aluli Felhasználó esetén a szerződés érvényes létrejöttéhez szülői hozzájárulás szükséges a 3.6.4. pontban rögzítetteknek megfelelően. A szerződés határozatlan időtartamra szól.

3.2. Felhasználó a regisztrációt az Applikációból indíthatja.

Amennyiben a Felhasználó bármely okból nem kap 24 órán belül visszaigazoló e-mailt, úgy Felhasználó köteles ezt az Üzemeltető felé jelezni.

3.3. Egy e-mail címhez, valamint egy felhasználónévhez csak egy Felhasználói Fiók tartozhat.

3.4. A Felhasználó felelős azért, hogy saját, működő, érvényes e-mail címet adjon meg és a regisztráció során megadott e-mail címét a Szolgáltatás igénybevételének ideje alatt fenntartsa.

3.5. A Felhasználó köteles a Felhasználó Neve és Jelszava titkosságát mindenkor megóvni és harmadik személy részére nem hozzáférhetővé tenni.

A Felhasználónak minden lehetséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy a Felhasználó Neve és Jelszava biztonságban legyen, és hogy megelőzze a Felhasználói Fiókjának jogellenes, a Felhasználó akaratával és céljaival ellentétes, csalárd módon való használatát.

3.6. Az Applikáció működéséhez legalább Android 6.0 (vagy 2020. január 1-től  iOS 12.0 verziójával),  valamint 150 MB szabad tárhellyel ellátott Mobileszköz, valamint megfelelő sávszélességű internet elérés szükséges. Az Applikáció használatához a felhasználói oldalon szükséges technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ezen feltételek biztosítottsága esetén a szerződéskötés technikai menetét a 3.7. pont rögzíti.

3.7. Szerződéskötés technikai menete:

3.7.1. Az Applikáció letöltése az alkalmazás-áruházból és telepítés;

3.7.2. Regisztrációhoz szükséges adatok megadása.

3.7.3. Jelen ÁSZF elfogadása (vonatkozó négyzet „kipipálása”) és az adatkezelések és adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (vonatkozó négyzetek „kipipálása”).

3.7.4. Visszaigazoló e-mail küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre, illetve 16 év alatti felhasználó esetében megerősítés kérése a regisztrációkor megadott szülői e-mail címen.

3.8. Az Applikáció az Google Play, illetve 2020.01.01-től az Apple AppStore alkalmazás-áruházon keresztül tölthető le.

Az Apple AppStore alkalmazás-áruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el:

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy

A Google Play alkalmazás-áruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el:

https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms/index.html

3.9. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és a szerződést a Szolgáltató az Applikációra vonatkozó szerződéseinek nyilvántartásában, a rendszerben rögzíti. Szolgáltató – Felhasználó e-mailben vagy postai úton tett, írásbeli kérésére – a szerződést a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A szerződéskötés nyelve a magyar.

3.10. Az Applikáció a Felhasználó által az adatok elektronikus rögzítése során vétett hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítja.

3.11. Felek kötelesek az Applikáció igénybevétele szempontjából jelentős bármely tény, adat, körülmény vagy információ felmerülése esetén tájékoztatni egymást.

3.12. Amennyiben Felhasználó adataiban változás következik be, Felhasználó köteles a Szolgáltató felé jelezni a változással érintet adatok körét és a változástól számított 5 (öt) naptári napon belül bejelenteni az új érvényes adatokat.

3.13. Mobilkészülék cseréje során az Alkalmazás ismételt letöltése szükséges. Az új letöltés azonban nem igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Alkalmazásban tárolt információk is elérhetőek maradnak bejelentkezést követően. Mobiltelefonszám cseréjekor a Felhasználónak nincs teendője az Alkalmazással kapcsolatban.

3.14. Regisztráció folyamata:

3.14.1. Regisztrálni bármely természetes személy jogosult az applikáción keresztül. Egy személy csak egyszer regisztrálhat. A regisztráció megtörténtéről a felhasználó értesítést kap az applikációban.

3.14.2. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása kötelező:

 • név,
 • felhasználónév (8-20 karakter, kizárólag latin kis betűk)
 • email cím
 • 16 éven aluli Felhasználó esetén szülő e-mail címe
 • jelszó (8-50 karakter, minimum egy kis- és nagybetű, illetve egy szám)
 • lakhely szerinti település
 • születési dátum

3.14.3. A regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére az Applikáció működésével kapcsolatosan, különösen a kihívásokkal, kerékpározással, fenntartható közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatást, visszaigazolást, alkalmazás frissítésével kapcsolatos tájékoztató leveleket küldhet a Felhasználó e-mail címére.

3.14.4 Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a www.roll-mi.hu oldalon neve és felhasználóneve feltüntetésre kerüljön, illetve ahhoz, hogy díj vagy nyeremény átvétele esetén a www.roll-mi.hu weboldalon, illetve a kampányhoz kapcsolódó híradásokban, közösségi média megjelenésekben nyilvánosan megjelenjen neve, illetve a kapott díj vagy nyeremény.

3.15. Csapatok

3.15.1. A felhasználó kis vagy nagy csapatot hozhat létre. Egy kis csapat pontosan 5 főből áll. A nagy csapat korlátlan számú tagból állhat.

 

3.15.2. Csapatot létrehozni csak a Weboldalon lehetséges.

3.15.3. Csapat létrehozása esetén a csapatot létrehozó Felhasználó (a továbbiakban: csapatkapitány) adminisztrációs jogot kap a csapathoz, aminek keretében ő jogosult a csapathoz csatlakozni kívánó személyek csatlakozásának jóváhagyására, illetve elutasítására. A csapathoz való csatlakozás a Weboldalon vagy applikáción keresztül lehetséges és csak akkor válik véglegessé, ha azt a csapatkapitány jóváhagyja. A Felhasználó csatlakozási szándékáról az érintett csapat csapatkapitánya értesítést kap az applikációban. A csatlakozás jóváhagyására, elutasítására a csapatkapitány az applikáción keresztül jogosult. A jóváhagyásról a csatlakozni kívánó felhasználó értesítést kap az Applikációban. A Felhasználó egyidejűleg egy kis csapathoz és egy nagy csapathoz tartozhat.

4. Felhasználói Fiók – bejelentkezés és törlés

4.1. A Felhasználó a Felhasználói Fiókjába a Felhasználónév és a Jelszó használatával tud bejelentkezni. A bejelentkezés a Weboldalon és az Applikáción keresztül lehetséges.

4.2. A Felhasználó bármikor jogosult egyéni regisztrációját, vagy csapattagságát törölni, azonnali hatállyal. A csapattagság törléséhez nem szükséges a csapatkapitány jóváhagyása.

4.3. A Felhasználóval kötött szerződés felmondása esetén a Szolgáltató érvényteleníti Felhasználó Felhasználónevét és Jelszavát és egyben törli a Felhasználó Fiókját.

4.4. Felhasználó nem használhatja más személy Felhasználói Fiókját. A Felhasználó, amennyiben Felhasználói Fiókja jogosulatlan használatát vagy egyéb, a Felhasználói Fiókkal kapcsolatos biztonsági szabály megszegését észleli, köteles azonnal, írásban értesíteni a Szolgáltatót.

4.5. A Szolgáltató külön felszólítás nélkül azonnal törli a közízlést sértő vagy jogszabályba ütköző felhasználónévvel rendelkező Felhasználók Felhasználói Fiókját.

5. Jelszómódosítás, elfelejtett jelszó

5.1. A megadott Jelszót az Applikáción keresztül a Felhasználó bármikor módosíthatja. Szolgáltató kifejezetten javasolja, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa a jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja.

5.2. Amennyiben a Felhasználó a Jelszavát elfelejtette a Felhasználói Fiókba való bejelentkezési felületen az „Elfelejtette jelszavát?” kérdésre kattintva, regisztrált e-mail címe megadásával igényelhet új jelszót. A Szolgáltató a rendszer által véletlenszerűen generál egy azonosítót, amit hozzárendel a Felhasználóhoz. A Jelszó módosító felületre mutató linket tartalmazó e-mailt a Felhasználó megadott e-mail címére küldi meg, amely link tartalmazza ezen azonosítót. A linkre való kattintás esetén a Felhasználó megadhatja az új jelszavát. Sikeres módosítás esetén már ezen új jelszóval tud a Felhasználó belépni, valamint ezen hozzá rendelt azonosító is törlésre kerül, így ezen link legközelebb már nem fog működni.

6. Az Applikáció igénybevétele

6.1. A Felhasználó ingyenesen töltheti le az Applikációt a készülékének operációs rendszeréhez alapértelmezetten hozzárendelt Alkalmazás-áruházból. Az alkalmazás-áruház működéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

6.2. A szolgáltatás a Felhasználói Fiókba történő bejelentkezést követően vehető igénybe.

6.3. Az Applikáció használata során, a beépített üzenetküldő szolgáltatás segítségével értesítéseket kaphat a Felhasználó az Applikációval, a szolgáltatással kapcsolatosan. A telepítést követően az első lépésként az Applikáció engedélyt kérhet a rendszerszintű értesítésekhez (regisztráció megtörténtéről való értesítés, kihívások/versenyek indításával kapcsolatos események, kihívások/versenyek eredményével kapcsolatos események), illetve a helyadatokhoz való hozzáféréshez. Segélyhívás kezdeményezéséhez az applikáció a készülék telefonfunkciójához való hozzáféréséhez kér engedélyt.  Ezeket lemondani a telefon operációs rendszerének Beállításaiban lehetséges. Az applikáción belüli, nem rendszerszintű értesítéseket a lemondás nem érinti. Biztonsági okok miatt a lemondás, az értesítések kikapcsolása nem vonatkozik azon kötelező jellegű beállításokra, melyek a koordináta lekérdezésekhez nélkülözhetetlenek. Az engedélyek megtagadása az applikáció egyes funkcióinak működését lehetetlenné teheti. A következőket lehetséges ki-, illetve bármikor bekapcsolni: értesítőt küldünk, ha új időszakos kihívás kerül meghirdetésre, vagy ha teljesít egy folyamatos kihívást a Felhasználó. Az alkalmazás futása során elvégzett engedély módosítások minden esetben az alkalmazás újraindítását igénylik. Az alkalmazás legutóbbi indítása és az engedély módosítása között az alkalmazás által mért adatok elvesznek.

  76.4. Az Applikáció működése:

6.4.1. Az Applikáció futtatásakor kijelzi a felhasználó pillanatnyi sebességét (km/h-ban), az elindulás (applikáció elindítása) óta eltelt időt (óra:perc), az elindulás (applikáció elindítása) óta megtett távolságot (km:m) és a felhasználó által a regisztráció óta megtett kumulált távolságot (Km:m).

6.4.2. Kihívás meghirdetése esetén az Applikáció a fentiek mellett kijelzi az aktuális kihívás adott kategóriájában elért legmagasabb teljesített km-t és azt, hogy az aktuális út megkezdésekor (applikáció elindításakor) a Felhasználó hányadik a rangsorban.

6.4.3. Az Applikáció minden elindításakor a Felhasználó köteles kiválasztani, hogy milyen közlekedési módot használ (kerékpár, görkorcsolya, roller, pedelec), valamint azt, hogy az aktuális útja egyéni teljesítményébe vagy ha már csatlakozott csapathoz, akkor a csapat teljesítményébe számítson be. Az út befejezésekor a rögzítést a Felhasználó állítja le.

6.4.4. Az Applikáció jelzi a Felhasználó által az elindulás óta - a megtett távolság alapján kalkulált - felhasznált energiát és a megtakarított CO2 kibocsátás mértékét.

6.4.5. Az Applikáció mutatja a közúti térkép hálózatot, kiemelve a már meglévő kerékpárutakat és más megjelöléssel a megvalósulás előtt álló kerékpárutakat. E mellett az Applikáció mutatja a térképen a Felhasználó pillanatnyi helyzetét is. Amennyiben az applikáció használatához nem engedélyezi a helyzet-meghatározást, akkor ez a funkció nem működik.

6.4.6. Az Applikáció kerékpáros útvonal javaslatot ad a felhasználó részére a cél megadása esetén a meglévő kerékpárutak figyelembevételével. Ennek érdekében az applikáció futtatásának elindításakor az Applikáció rákérdez a célállomás címére.

6.4.7. A rendszer rögzíti a Felhasználó által megtett utat (útvonalat és megtett úthosszt) az aznapi indulás és az Applikáció futtatása óta, ha az Miskolc közigazgatási határán belül indult és/vagy fejeződött be, amennyiben a Felhasználó pillanatnyi sebessége nem haladta meg a 40 km/h -t az út során.

6.4.8. Az Applikáció rögzíti a Felhasználó által megtett utak számát és az Applikáció elindítások számát.

6.4.9. A mérési tevékenység és ezáltal a megtett távolság rögzítése automatikusan leáll, ha a Felhasználó pillanatnyi sebessége legalább 15 percig 5 km/h alá csökken. Ha a felhasználó sebessége az út során meghaladja a 40 km/h-t, a megtett út nem kerül a kihívásokhoz kapcsolódó teljesítményként rögzítésre.

6.4.10. Az Applikáció mutatja a térképen a kerékpáros szolgáltatásokként meghatározott hasznos helyeket (a továbbiakban: POI), mint kerékpár szerviz, kerékpár kölcsönző, kerékpár tároló, stb. Az applikációban a Felhasználó interaktív módon tehet bejelentéseket a térképen megjelölve POI-kra. Ezeket a bejelentéseket az Applikáció rögzíti és megjelenítésre kerülnek a térképen amennyiben legalább 2 további felhasználó is megerősíti az adott bejelentést az applikáción keresztül. Szolgáltató és Üzemeltető fenntartja a jogot a POI-k azonnali hatályú, indokolás nélküli törlésére, különösen jogszabályba ütköző vagy közízlést sértő POI javaslatok esetén.

6.4.11. Az Applikáció a következő szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználók támogatása érdekében:

 • segélyhívás kezdeményezése (112),
 • információ kerékpár szállítási lehetőségekről tömegközlekedési eszközökön
 • aktuális napra vonatkozó időjárás előrejelzés (ez a szolgáltatás csak on-line állapotban működik)

6.5. Kihívások:

A Szolgáltató az Applikáción keresztül kihívásokat hirdet. A regisztrációval a Felhasználó automatikusan részt vesz az összes, a regisztráció idején folyamatban lévő, illetve azt követően induló kihíváson. Nem regisztrált Felhasználók a kihívásokon nem vesznek részt. A folyamatos kihívások esetében azok a Felhasználók kerülnek jutalmazásra, akik elérik az adott kategóriában az előre meghatározott távolságot 2020. október 31.-ig.

Az időszakos kihívások esetében az adott időszakban és kategóriában legeredményesebb Felhasználó részesül jutalmazásban. A korábbi, már lezárult kihívások során gyűjtött kilométerek nem kerülnek beszámításra az újonnan meghirdetett kihívásokba.

Az Üzemeltető közzé teszi a Felhasználók számára az Applikációban és a kapcsolódó honlapon (itt: www.roll-mi.hu) az egyes kihívások beharangozóit, az egyes időszakos kihívások időtartamát és a folyamatos kihívásokban kitűzött távokat.

Az időszakos kihívásban az a Felhasználó minősül legeredményesebbnek, nyertesnek, aki a kihívás időtartama alatt az adott eszköz kategóriában, az egyéni/kis csapat/nagy csapat kategóriában a legnagyobb távolságot tette meg Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén indult vagy ott befejeződött utak figyelembevételével. Csapat elhagyása esetén a csapattagság ideje alatt megtett út a csapat teljesítményeként kerül elszámolásra. Ha kis csapat létszáma 5 fő alá csökken, a csapat nem hirdethető ki az adott kihívás győzteseként.

A nyertes Felhasználó értesítésére az aktuális időszakos kihívás időtartamának lejártát követő 5. munkanapon kerül sor, az applikáción keresztül. Az eredményt, vagyis a nyertesek felhasználónevét és nevét kategóriánként a Weboldalon teszi közzé a Szolgáltató/Üzemeltető. A nyeremény átvétele során a Csapatot a Csapatkapitány képviselheti. A nyeremény átadásának helye: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Miskolc, Városház tér 8.) A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A Szolgáltató/Üzemeltető fenntartja a jogot a kihívások feltételeinek megváltoztatására, a kihívások visszavonására.

7. Adatvédelem

7.1. Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésre bocsátott adatait a mindenkor hatályos – európai uniós, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és magyar – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

7.2. Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

8. Értesítések

8.1. A szerződés teljesítésével összefüggő információkról a Felhasználó és a Szolgáltató elektronikus úton – az Applikáción keresztül, illetve a Felhasználó által megadott e-mail címen – értesítik egymást.

8.2. A fenti e-mail címekre és e-mail címekről elektronikus formában, e-mailen/elektronikusan küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

8.3. Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások hivatalos, illetve cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Felhasználóhoz, illetve a Szolgáltatóhoz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

8.4. A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a Szolgáltató vagy a Felhasználó nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.

8.5. Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.

8.6. Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

9. Felelősség

9.1. Az Applikáció használatához a felhasználói oldalon szükséges – jelen ÁSZF-ben meghatározott vagy bármely egyéb – technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Szolgáltató az Applikáció használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az Applikációhoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. A Szolgáltató nem vállal garanciát az Applikáció megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért a Szolgáltató szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

9.2. A Szolgáltató/Üzemeltető a nyeremény hibájáért, jogosultság formájában megjelenő nyeremény érvényesíthetőségéért fennálló felelősségét kizárja.

9.3. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az Applikáció használati lehetőségeinek azonnali hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval, más jogsértő személlyel szemben a Szolgáltató, mint tulajdonos és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált letöltést, illetve az Applikáció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az Applikáció felhasználói köréből.

9.4. Az Applikációhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Üzemeltető által lehetséges. Bármilyen külső, nem az Applikáció részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi.

9.5. Ha a Felhasználó az Applikációt használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató és az Üzemeltető a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy az Applikáció használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az Applikációhoz való csatlakozás miatt bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírustámadásból eredő, vagy más károkért a Szolgáltató nem felelős. A Felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e az Applikáció használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

9.6. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Apple App Store, a Google Play áruházakon keresztül letöltött Applikáció esetén a Google Play alkalmazás-áruház mindenkor érvényben lévő általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a Google Play alkalmazás-áruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti.

Jelen ASZF elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatónak az Apple App Store, valamint a Google Play alkalmazás-áruházak szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs, ezért az Apple App Store, illetve a Google Play áruházak működéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Amennyiben fenti szabályzatokban, vagy a társaságok működésében, továbbá az Applikáció letölthetőségében változás áll be, úgy a Szolgáltatót ugyancsak nem terheli semmilyen felelősség.

9.7. A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az Applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.

10. Szerződés megszüntetése

10.1. Felhasználó jogosult írásban a Felhasználói Fiókjának törlését kérni és így – a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött – szerződést indokolási kötelezettség nélkül felmondani. A szerződés a Felhasználói Fiók törlésével megszűnik.

A felmondást elektronikusan az Applikáción keresztül a „Fiókom Törlése” gomb használatával kell a másik fél részére eljuttatni.

10.2. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani (továbbiakban: rendkívüli felmondás):

 1. Felhasználó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Szolgáltató jó hírét, üzleti tisztességét,
 2. Felhasználó a szerződésben (jelen ÁSZF-ben) foglalt kötelezettségeit megszegi.

Rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárának megtérítésére vonatkozó jogot is.

10.3. Amennyiben a Felhasználó az adatainak törlését kéri Szolgáltatótól, úgy a szerződés az adatok törlésére való felhívás beérkezésének napján megszűnik.

11. Panaszkezelés

11.1. A Felhasználó panaszával írásban a Szolgáltatóhoz fordulhat az info@roll-mi.hu e-mail címen.

11.2. A jelzett panasszal kapcsolatban a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a panaszra kialakított válasz megküldésével egyidejűleg adja át (küldi meg) a Felhasználónak.

11.3. Szolgáltató a panaszra vonatkozó érdemi válaszát a Felhasználónak harminc (30) napon belül e-mailen vagy írásban, postai úton, tértivevényes levélben megküldi. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató indokolni köteles.

11.4. A Szolgáltató a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

11.5. Fogyasztói jogvita esetén Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét megtalálja a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 címen.

11.6. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői és egyéb munkatársai díjban vagy egyéb nyereményben abban az esetben sem részesülhetnek, ha egyébként ezen ÁSZF egyéb rendelkezései vagy valamely kiválasztási eljárás (pl. sorsolás, nyertes megállapítása) alapján díjra vagy nyereményre lennének jogosultak.

12.2 Vis Maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

12.3. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ide értve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.

A jelen szerződésben kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult.

12.4. A Szolgáltató jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket Felhasználó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Felhasználó az átruházáshoz az ÁSZF elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul. A hozzájárulás a szerződés-átruházásról történt értesítésével válik hatályossá.

12.5. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések tekintetében a Felek – a hatásköri szabályoktól függően – kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.6. Az 1. sz. melléklet a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.