Részvételi tájékoztató

1. A nyereményjáték Szervezője

A Roll-Mi akció Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3525 Miskolc, Városház tér 8.) szervezésében valósul meg az Interreg Europe program finanszírozásával a TRAM projekt keretében 2019.10.01. és 2020.10.31 között.


Az akció technikai hátterét a Miskolc Holding Zrt. és a MIKOM NKft. biztosítja.

2. Részvételi feltételek

Az akcióban mindenki részt vehet önkéntes alapon. Az akció keretében meghirdetett kihívásokban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai nem vehetnek részt.

A nyereményeket azon felhasználók kaphatják, akik saját maguk regisztráltak az applikációban (regisztrált résztvevők), és emellett teljesítették a játékszabály szerinti feltételeket. 

A játékban részt venni a következőképpen lehet:

 1. Le kell tölteni a játékhoz szükséges applikációt (Roll-Mi) a Google Play Áruházból.<
 2. Regisztrálni kell a Roll-Mi applikáción keresztül.
 3. Kerékpárral vagy rollerrel vagy görkorcsolyával vagy pedelec-kel kell közlekedni, és az applikáció segítségével rögzíteni kell a megtett utat.
 4. Ha az akció ideje alatt teljesülnek a játékszabály feltételei, (3-as pont) akkor az automatikus részvételt jelent a kihívásokban, amíg nem törli a regisztrációt.

3. A regisztráció folyamata

Regisztrálni a Roll-Mi applikációban lehet, amely egyben benevezés az akció során meghirdetett kihívásokra. A regisztráció az akció egész ideje alatt ingyenes és folyamatos.

Egy természetes személy csak egyszer regisztrálhat. (Ha törölte regisztrációját, úgy természetesen újra regisztrálhat.)

Csapatokat a www.roll-mi.hu honlapon lehet regisztrálni.

Regisztrálni az egyes felhasználóknak csak egyszer kell. Ezzel automatikusan részt vesz az összes, a regisztrációt megelőzően nem lezárult kihíváson a vonatkozó kategóriákban, ám a korábbi – már lezárult – időszakos kihívások során gyűjtött kilométerek nem kerülnek beszámításra az újonnan meghirdetett kihívásokba!

A regisztráció folyamata:

 • A regisztráció előtt olvasd el ÁSZF-et, az Adatkezelési Tájékoztatót és fogadd el! Ezekben van lefektetve részletesen a szabályok.
 • Add meg személyes adataidat. A következő adatokra lesz szükség: felhasználónév, e-mail cím, jelszó, keresztnév, vezetéknév, születési év, település. A felhasználónévre vonatkozó előírások: 8-20 karakter hosszúnak kell lennie, kizárólag a latin abc kis betűiből kell állnia. A jelszóra vonatkozó előírások: minimum 8 karakter hosszúnak kell lennie és tartalmaznia kell minimum egy kisbetűt, egy nagybetűt és egy számot. A csapat nevekre vonatkozó előírások: 8-50 karakter hosszúak és kizárólag a latin abc kis betűiből kell állnia. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a közízlést sértő felhasználó- illetve csapat nevek regisztrálóit törölje a rendszerből és kizárja az akcióból.
 • A sikeres regisztrációról E-mailes üzenetet kapsz a megadott E-mail címre.
 • A regisztrációval elfogadod az ÁSZF-ben megfogalmazott feltételeket, valamint hozzájárulsz, hogy a Szervezők direkt tájékoztatást küldjenek - nem üzleti célú - kerékpározást, közlekedést érintő eseményekről; valamint ahhoz, hogy az akció kommunikációs felületein megjelenítésre kerüljön a megadott felhasználóneved.
 • Ha releváns a kereső mezőbe kezd el beírni a csapatod nevét. Amennyiben nem találod, akkor a www.roll-mi.hu honlapon létrehozhatod azt.
 • Az akcióban „kis csapat” kategóriában 5 fős csapatok vehetnek részt. A „nagy csapat” kategóriában nincs korlátozva a regisztrált tagok száma. 
 • Ha létrehozol egy csapatot, akkor a többiek ehhez csatlakozhatnak a létszám korlát eléréséig. Te leszel a csapat kapcsolattartója, „Csapatkapitánya” az akció során. Ha már meglévő csapathoz csatlakoznál, akkor a Csapatkapitány tudja a csatlakozási kérésedet jóváhagyni, de csapathoz csatlakozni nem a regisztrációkor lehet, hanem az app bármelyik elindításakor.
 • Egyidőben csak egy kiscsapathoz ÉS nagycsapathoz is tartozhatsz, de bármikor „átnyergelhetsz” másik csapathoz, ha azt a „befogadó” csapat kapitánya jóváhagyja.
 • A csapatkapitány is válthat csapatot, de az admin jogait előbb át kell ruháznia valamelyik csapattársára.

4. Játékszabály

A regisztrációt követően, minden egyes út elkezdésekor az applikációban el kell indítani a rögzítést és ki kell választani a közlekedési módot kerékpár/roller/görkorcsolya/pedelec ahhoz, hogy a részvevők megtett útjait az applikáció rögzítse. Valamint ki kell választani, hogy a tervezett út az egyéni vagy (korábbi csatlakozás esetén) kis csapat vagy nagy csapat kategóriába kívánod beszámíttatni. A közlekedés befejezésével az applikációban a rögzítést meg kell állítani. Az applikációban manuális adatbevitelre nincs lehetőség. Ha a felhasználó pillanatnyi sebessége 5 km/h alá esik 15 percnél hosszabb időre, akkor az alkalmazás futása leáll. Az út folytatásához újra kell indítani. Ha a pillanatnyi sebesség az út során meghaladja a 40 km/h-t a megtett út nem kerül beszámításra az akció során.

Csak azok az utak számítódnak be az akcióba, amelyek Miskolc közigazgatási határain belül indulnak és/vagy végződnek!

Új csapathoz való csatlakozás esetén az addig általad megtett km-ek a régi csapat eredményébe számítódik be. Ha egy kiscsapat létszáma a minimális 5 fő alá esik az aktuális kihívások lezárultakkor, nem tekinthetők nyertesnek.

5. A nyertesek kiválasztásának módja

Az egyes időszakos kihívások nyertesei az előre meghirdetett kihívás időszaka alatt megtett legmagasabb kumulált úthosszt elérők, az előre meghirdetett kategóriákban. Nyertesnek számítanak még a meghirdetett időszakos kihívásoktól függetlenül, az akció során előre megadott kumulált megtett úthosszokat (folyamatos kihívások) elérő felhasználók.

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény nyertesének a Szervezők értesítést küldenek az applikáción keresztül egy alkalommal.
A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy nyertessé válásuk esetén a www.roll-mi.hu hivatalos oldalán nyilvánosan ismertessék nevüket, nyereményüket.

6. A nyeremények átvételének módja

A nyereményeket a nyertesek az alábbiak szerint tudják átvenni: A szervezők applikáción keresztül történt értesítést követően a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Miskolc, Városház tér 8.), az értesítésben jelzett időközökben vehetik át a nyeremény átvételére jogosító vouchert az értesítéstől számított 7 naptári napon belül. Az átvételkor a nyertes fényképes igazolvánnyal (kiskorú esetén szülő/gondviselő kíséretében) köteles igazolni magát és a voucher átvételét elismervény aláírásával igazolni. Csapat kategória nyereményére szóló vouchert a Csapatkapitány jogosult átvenni. A nyeremény elosztása a csapattagok között a Csapatkapitány feladata és felelőssége!

A voucher beváltására a nyereményt felajánló szponzor helyiségében van lehetősége a nyertes(-ek)nek a voucheren feltüntetett határidőig. Azok a nyertesek, akik túllépik a fenti határidőket, nem tarthatnak igényt a nyereményükre.

7. A kihívások és kategóriák

A Roll-Mi akció 2019. október 1 – 2020. október 31. között valósul meg.

A folyamatos kihívásokat illetően:

Minden regisztrált felhasználó névre szóló, elektronikus oklevelet kap, aki az akció keretében eléri kerékpárral az 500 megtett km-t; görkorcsolyával, illetve rollerrel a 20-20 megtett km-t, míg pedeleckel a 800 megtett km-t!

Minden felhasználó automatikusan további nyereményt kap, aki az akció keretében eléri kerékpárral az 5 000 megtett km-t; görkorcsolyával illetve rollerrel a 100-100 km-t; pedeleckel a 8 000 Km-t!

Az időszakos kihívásokat illetően:

A kihívások részletes listája itt található. A kihívások számának és időpontjának megváltoztatásának jogát a Szervezők fenntartják!

Minden időszakos kihívás esetén külön díjazásra kerülnek az alábbi kategóriák:

 • A legtöbbet kerékpározó egyén
 • A legtöbbet kerékpározó kiscsapat
 • A legtöbbet kerékpározó nagycsapat
 • A legtöbbet görkorcsolyázó egyén
 • A legtöbbet görkorcsolyázó kiscsapat
 • A legtöbbet rollerező egyén
 • A legtöbbet rollerező kiscsapat
 • Pedelec-kel legtöbbet közlekedő egyén
 • Pedelec-kel legtöbbet közlekedő kiscsapat

 

8. A játék nyereményei

Nyereménylista melléklet szerint.

9.  Szervezők jogai

A Szervezőket a nyereményre szóló voucher átadásán kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. 

A kihívások szempontjából kizárólag a Roll-Mi applikációban rögzített adatok a mérvadóak, a más mérési módszerektől való eltérésért, a játék időtartama alatt a www.roll-mi.hu honlap, illetve a Roll-Mi applikáció esetleges elérhetetlenségéért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit, vagy magát a nyereményjátékot, a résztvevők tájékoztatása mellett, megváltoztassa. Az ÁSZF megváltoztatását, illetve az Akció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a www.roll-mi.hu oldalon. A Játékban résztvevők felelőssége, hogy mindezekről megfelelően tájékozódjanak.

A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során az ÁSZF-ben foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az ÁSZF megszegése esetén a Játékos részvétele érvénytelen.

10.  Adatkezelés

A játék adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást, rendelkezéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat, csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak megfelelően használható fel.